Links

 • Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging
 • FRS
 • Faunabeheereenheid
 • Stichting Jachtopleiding Nederland (SJN)
 • Daar jagen wij voor
 • Echt Wild
 • FACE
 • Brabants Landschap - Brabants Landschap staat voor natuurbescherming dichtbij huis. Niet alleen in eigen natuurgebieden, maar ook daarbuiten.
 • Stichting Wildaanrijdingen Nederland
 • Federatie Particulier Grondbezit
 • Dutch Wildlife Health Centre - Het DWHC is het nationaal wildziekten centrum dat ziekten onder in het wild levende dieren in Nederland signaleert en onderzoekt, de opgedane kennis verspreidt en adviseert over eventuele risico’s voor mens en dier.
 • BIJ12 Faunazaken - De unit Faunafonds houdt zich bezig met wettelijke taken op het gebied van faunaschade door beschermde inheemse diersoorten.
 • FaunaRegistratie (FRS) - Vanuit de FBE’s is er grote behoefte aan betrouwbare en actuele gegevens over het afschot van grofwild. De real-time monitoring, het meteen invoeren van de gegevens na het schot (binnen 24-uur) geven provincie, FBE, WBE, terreineigenaren, jachthouders en grofwildbeheerders inzicht in de stand van zaken.
 • Hubertus Vereniging Vlaanderen - HVV is de enige belangenvereniging voor de jacht en jagers in Vlaanderen en vertegenwoordigt een ruime meerderheid van Vlaamse jagers.
 • Jagen.nl - Jagen.nl is dé website met Alles voor de Jacht!
 • Natuurmonumenten - Natuurmonumenten is dé beweging van mensen met hart voor de natuur. We willen mensen, van jong tot oud, in het hart raken en de fascinatie voor de natuur delen met en via onze achterban.
 • Nederlandse Vereniging van Jachthoornblazers - De NVJB is het overkoepelend orgaan van de jachthoornblaasgroepen, waarbij 62 groepen zijn aangesloten
 • Staatsbosbeheer - Staatsbosbeheer beheert 265.000 ha natuur van en voor alle Nederlanders. Natuur om van te genieten, in te wandelen, te sporten of vakantie te vieren.
 • SBNL Natuurfonds - SBNL (Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied) is een organisatie voor particulier en agrarisch natuurbeheer.
 • Stichting Jachtopleiding Nederland (SJN) - De Stichting Jachtopleidingen Nederland verzorgt o.a. de cursus Jacht & Faunabeheer en de cursus Wildhygiëne
 • Stichting Zweethonden Nederland - Het doel van de SZN is ervoor te zorgen dat gewond grofwild doelmatig wordt opgespoord met een erkende zweethond, teneinde onnodig dierenleed te voorkomen.
 • Vereniging Het Edelhert - De vereniging tot behoud van het Veluws Hert heeft als belangrijkste doelstelling de bescherming van (de kwaliteit van) het leefgebied van de wilde fauna in Nederland, met name dat van het edelhert en damhert.
 • Vereniging Het Ree - Vereniging Het Reewild streeft naar het behoud van duurzame populaties reeën en de bevordering van het welzijn van reeën in Nederland.


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.