Wat is De Brabantse Wal?

Bunt

De Brabantse Wal is al vanaf grote afstand zichtbaar. Gezien vanuit Zeeland rijst het gebied als het ware op uit de verder vlakke zeekleipolders. Het begint ten noorden van Bergen op Zoom en loopt naar het zuiden tot over de Belgische grens. De kenmerkende hoogteverschillen zijn ontstaan in de laatste IJstijd. Maar het gebied kent nog meer verrassingen. Dit komt met name door de grote diversiteit van de bodem. Zo zijn hier klei-, en zandgronden, bossen en heidevelden, stuifduinen, polderlandschappen en zoet en zout water te vinden. Dankzij deze grote verscheidenheid vormt de Brabantse Wal een leefgebied voor vele soorten planten en dieren. Door de hoge ligging werd het gebied al vroeg ontgonnen. De zandgronden werden gebruikt voor bosbouw. De nu nog bestaande dennenbossen, zoals Boswachterij Stoppelbergen herinneren hieraan. Ook werden er landgoederen aangelegd en kastelen gebouwd. Een fraai voorbeeld hiervan is kasteel Ravenhof. Het ligt aan de Belgische zijde van het gebied, terwijl het bijbehorende Moretusbos zich in Nederland bevindt. Dat de natuur weinig met grenzen te maken heeft, is te zien in het Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide. Dit grensoverschrijdende park ligt op zowel Belgisch als Nederlands grondgebied. Op de Brabantse Wal zijn talrijke wandel-, fiets- en ruiterroutes. Genoeg mogelijkheden om dit gevarieerde gebied eens te verkennen!(Bron: website Staatsbosbeheer)

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.