Welkom bij WBE De Brabantse Wal


Wildbeheereenheid "De Brabantse Wal” is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid (statuten in een notariële akte). De vereniging kent "leden” en ”deelnemers”. Leden zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, die jachthouder zijn van een zelfstandig bejaagbaar jachtveld binnen het werkgebied van de WBE. De deelnemers zijn merendeels jachtaktehouders.

Het werkgebied van de Wildbeheereenheid "De Brabantse Wal” is gelegen in het zuidwestelijke deel van Brabant en valt onder de Faunabeheereenheid (FBE) Noord-Brabant.
Het aantal leden en deelnemers bedraagt ca. 100. De vereniging stelt zich, naast bestuurlijke taken, ten doel om door het jaar heen vergaderingen, lezingen, informatieoverdracht, wildtellingen en "acties-in-het-veld” voor haar leden en deelnemers te organiseren, evenals informatieoverdracht aan derden.

WBE De Brabantse Wal

Hazenjacht