WBE De Brabantse Wal

Wildbeheereenheid "De Brabantse Wal” is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid (statuten in een notariële akte). De vereniging kent "leden” en ”deelnemers”. Leden zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, die jachthouder zijn van een zelfstandig bejaagbaar jachtveld binnen het werkgebied van de WBE. De deelnemers zijn merendeels jachtaktehouders.

Het werkgebied van de Wildbeheereenheid "De Brabantse Wal” is gelegen in het zuidwestelijke deel van Brabant en valt onder de Faunabeheereenheid (FBE) Noord-Brabant.
Het aantal leden en deelnemers bedraagt ca. 100. De vereniging stelt zich, naast bestuurlijke taken, ten doel om door het jaar heen vergaderingen, lezingen, informatieoverdracht, wildtellingen en "acties-in-het-veld” voor haar leden en deelnemers te organiseren, evenals informatieoverdracht aan derden.

WBE De Brabantse Wal

Hazenjacht


WBE De Brabantse Wal is opgericht in 1989 en telt momenteel ongeveer 60 leden en 40 deelnemers.

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.