Werkzaamheden


De jagers van WBE De Brabantse Wal zetten zich in voor het beheer van de fauna in het werkgebied. Dit gebied is rijk aan haas, konijn, fazant, wilde eend, houtduif, ree, vos, gans, kraai en kauw.. Daarnaast tellen de jagers van de WBE meerdere malen per jaar het wild in het werkgebied, om een goed beeld te krijgen en te houden van de ontwikkeling van de wildstand.