Welkom bij WBE De Brabantse Wal


De Wildbeheereenheid "De Brabantse Wal” is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid (statuten in een notariële akte). Deze vereniging kent leden (natuurlijke personen of rechtspersonen, die jachthouder zijn van een zelfstandig bejaagbaar jachtveld binnen het werkgebied van de WBE) en begunstigers (natuurlijke of rechtspersonen, die de vereniging financieel steunen en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten). Deze begunstigers zijn merendeels eveneens jachtaktehouder.
Haar leden beheren, al dan niet met een of meerdere begunstigers, de jacht in hun faunabeheergebieden. Ditzelfde geldt voor de schadebestrijding namens de grondgebruikers binnen het werkgebied van de WBE.
Het werkgebied van de Wildbeheereenheid "De Brabantse Wal” is gelegen in het zuidwestelijke deel van Brabant en valt provinciaal gezien daarom als beheergebied onder de Faunabeheereenheid (FBE) Noord-Brabant.
Het aantal leden en begunstigers bedraagt ca. 85. De vereniging stelt zich, naast bestuurlijke taken, ten doel om door het jaar heen vergaderingen, lezingen, informatieoverdracht, wildtellingen en "acties-in-het-veld” voor haar leden en begunstigers te organiseren, evenals informatieoverdracht aan derden. Onze WBE-leden en begunstigers staan onderling met elkaar in contact, wisselen ervaringen uit en stemmen beheeractiviteiten met en op elkaar af.
Wij hopen u regelmatig te mogen begroeten op deze interactieve website.

WBE De Brabantse Wal

Hazenjacht

Deel deze pagina:
Delen op Twitter Delen op Facebook Delen op Linkedin Delen op Google+ Delen via e-mail